Wie goede dagen zoekt

Post date: Jan 13, 2016 10:04:43 AM

TVBolsward: 11 jauari 2016.

Oudjaarsavond mocht cabaretier Herman Finkers het jaar uitluiden. Veel mensen hebben zijn conference gezien. Tegen het einde van de voorstelling hield hij een promotiepraatje voor Benedictus van Nursia. Een monnik uit de 6e eeuw. Zijn leefregel, aldus Finkers, is een geweldig medicijn tegen gevoelens van zinloosheid.

Benedictus is beroemd geworden vanwege zijn leefregel voor kloosters. Uit die regel spreekt de vaste overtuiging dat een mens in zijn of haar leven tot veel in staat is. Maar er klinkt ook in door dat dit alleen met de menselijke maat bereikt kan worden. Benedictus spreekt van een leerschool: onder zo goed mogelijke omstandigheden stapje voor stapje groeien in wie je bent. Vandaar dat Benedictus iedereen die goede dagen zoekt uitnodigt zijn regel ter harte te nemen. Het vraagt wel wat, maar zal je helpen gelukkig te leven.

Het misschien wel voornaamste ingrediënt noemde Finkers ook: alles op z’n tijd. Het heeft geen zin meerdere dingen tegelijk te doen. Beter is het om steeds één ding volle aandacht te geven. Als het tijd is om te werken? Werk dan. Is het tijd om te bidden? Bid. Is het tijd om te ontspannen? Ontspan dan ook en maak je even geen zorgen om andere zaken. Weet u wat het moeilijkste is? Beginnen met wat je te doen staat én weer ophouden wanneer de tijd om is. Toch leert de ervaring dat je met een goed ritme heel veel voor elkaar krijgt. Je hebt altijd wat te doen, maar bent nooit druk.

Het eerste woord van de regel is echter niet ‘ora et labora’ (bid en werk) en ook niet ‘alles op z’n tijd’. Het eerste woord luidt: ‘hoor!’ Benedictus vraagt om te groeien in gehoorzaamheid. Niet als waren we allemaal soldaten. Wel als een levenshouding die we ons tot onze dood moeten blijven aanleren. Gehoorzaamheid betekent namelijk niet slechts doen wat er op z’n tijd te doen is. Het betekent ook open staan voor het beroep dat op je wordt gedaan. Zodat de vragen en noden van anderen niet aan je voorbij gaan én men de kans krijgt meer in jou te zien dan jezelf voor mogelijk hield. Leven volgens de wijsheden van Benedictus leefregel is uitdagend. Het vraagt aandacht, geduld en doorzettingsvermogen. Maar wat het je geeft is groter dan dat. Het leert je de liefde, het biedt je goede dagen.

Pastoor A. Bultsma

Voor als u meer over de Regel van Benedictus wilt weten:

· De volledige tekst is op internet te lezen via: http://www.intratext.com/x/dut0023.htm

· In boekvorm zijn er vele vertalingen. Onder andere van Patrick Lateur.

· Diverse schrijvers hebben boeken geschreven om de regel toegankelijk te maken voor mensen buiten het klooster:

Wil Derkse schreef o.a. :

- Een levensregel voor beginners - Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven

- Gezegend Leven - Benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt

Anselm Grün schreef o.a.:

- Bezielend leidinggeven

- Op adem komen met - Benedictijnse regels