Met ons Hoofd in de wolken

Post date: Oct 14, 2014 3:02:37 PM

d.d. 28 mei 2014

Hemelvaart, het feest dat we dit jaar op 29 mei mogen vieren, geeft gemakkelijk dubbele gevoelens. We herdenken die dag dat Jezus na te zijn verrezen uit de dood ten hemel vaart. Dat klinkt misschien wat mistig en dat was het ook, want een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Zo lezen we althans aan het begin van het Bijbelboek Handelingen der apostelen. Dit moment betekent een afscheid en dat is eigenlijk nooit leuk.

Toch is Hemelvaart een vrolijk feest. Het gaat er namelijk om dat Jezus als Zoon van zijn aardse moeder Maria zich helemaal voegt bij zijn hemelse Vader. Daardoor hebben we als mensheid in Jezus een nog specialere band met de hemel gekregen. Hij is er al en wij hopen te mogen volgen! Hemelvaart geeft de burger moed. Het brengt ons dichter bij God. We lopen namelijk met ons Hoofd al in de wolken, dicht bij God.

Dat wil overigens niet zeggen dat daarmee ons uitzicht bedorven is. Integendeel. Door Jezus’ hemelvaart is ons zicht eerder verbeterd. We zien heel goed waar onze voeten staan. Misschien nog beter dan eerst herkennen we welke bijzondere waarde elke mens heeft. Het is immers niet niets om door Jezus helemaal bij God te mogen zijn. Hemelvaart klinkt aldus als een groot en liefdevol ja-woord van God aan alle mensen.

De viering van hemelvaart onderstreept de oproep die aan iedere mens wordt gedaan. Namelijk zo te spreken en te doen dat ons leven werkelijk samenleven wordt en iedereen de liefde die God kenmerkt persoonlijk ervaart. Zodat niet het klamme gevoel van een mistige morgen, maar juist de warmte van de opgaande zon ons bereikt. En we vol goede moed, het liefst hand in hand, onze levensweg gaan. Met twee voeten op deze aarde en ons Hoofd – Jezus zelf - in de wolken.