Geloven nu!

Post date: Mar 31, 2014 12:33:29 PM

d.d. 26 maart 2014

Het zal u ondertussen wel niet meer ontgaan zijn. Onze Franciscusparochie is sinds begin dit jaar opgegaan in onze nieuwe Zalige Titus Brandsmaparochie. We zijn nog steeds vol van het grote feest. Naast veel sympathie, waren er natuurlijk ook kritische geluiden. Zo vroeg men zich af of de fusie wel zo’n feest waard is. Is zo’n fusie niet gewoon slecht nieuws?

Voor mijzelf sprekend kan ik volmonding zeggen dat het fuseren van parochies goed nieuws is. Dat heeft ermee te maken dat een christelijke geloofsgemeenschap als het goed is nooit stil staat, maar altijd in beweging is. Een van de belangrijkste vragen die we ons namelijk steeds moeten stellen is: “Wat is het dat de Heer nu van ons vraagt?” En daaraan verbonden: “Hoe vormen we hier en nu op de beste manier de geloofsgemeenschap van Jezus Christus?” Dat zijn spannende vragen. Het vraagt van ons goed te letten op wat de Bijbel en de kerkelijke traditie ons zeggen. Tegelijk dienen we te zien wat er in onze samenleving gebeurt. Want hoe dan ook: alle mensen – gelovig of niet – maken evenveel deel uit van die samenleving. Daarbinnen willen we gelovig leven en gemeenschap vormen. Niet daarbuiten. Onze nieuwe parochie geeft nieuwe mogelijkheden en helpt ons zo dit nog beter te doen: op zo goed mogelijke manier God te eren en de mensen te dienen.

Ik hoop echt dat onze parochie ons mag helpen hier en nu oprecht katholiek te zijn. Een belangrijk kenmerk van katholiek geloof is namelijk dat het voor alle mensen bedoeld is en aan geen enkele samenleving of cultuur vreemd hoeft te zijn. Met andere woorden: wie katholiek is ziet medemensen nooit als ongewenst of ongeschikt, maar als door God gewild en door Hem geliefd. En we doen er goed aan dit regelmatig tegen elkaar te zeggen.

pastoor A. Bultsma

Rooms-katholieke parochie