Een rondje om de kerk(en)

Post date: May 19, 2016 7:11:45 PM

d.d. 12 mei 2016

Al sinds jaar en dag steppen en fietsen grote groepen mensen in het Pinksterweekend een rondje om onze Bolswarder kerken. Een heel groot rondje eigenlijk, dat voert langs de elf steden. Het is telkens weer een groots gebeuren, waar velen zich voor inzetten en waar Bolsward echt vol van is. Gedurende die dagen is het leuk in de stad. Heerst er een goede geest!

Waar het gaat om een rondje om de kerk, is die goede geest niet vanzelfsprekend. Het begrip “rondje om de kerk” is enkele jaren geleden vooral bekend geworden vanwege een conflict tussen de directie en de machinisten van de NS. Na veel gedoe faalde het plan om treinbestuurders steeds dezelfde stukken te laten rijden. In onderling overleg werd er uiteindelijk een andere manier van werken gevonden die wel resultaat had. En niet alleen op een stiptere uitvoering van de dienstregeling.

Voor de NS kwam het rondje om de kerk gelijk te staan met een periode van onderlinge boosheid, misverstanden, verharding van standpunten. Pas toen er ruimte kwam om met elkaar de diverse problemen die er waren te bespreken kwam er verbetering. Hier in Bolsward ligt het anders. Er zal heus wel eens wat gebeuren onderweg, maar over het algemeen gaat het er tijdens het steppen en fietsen harmonieus aan toe. En iedereen heeft de neus in dezelfde richting staan, waardoor deelnemers zo goed mogelijk in staat wordt gesteld het beste van zichzelf te geven terwijl men rondom onze kerken gaat. Als kerken kunnen we niet helpen in die goede sfeer en de harmonieuze omgang met elkaar het werk van de Heilige Geest in te zien. Met Pinksteren vieren we dat Jezus Christus na zijn Hemelvaart de Heilige Geest schonk. Een ingewikkelde gave, omdat Hij zo moeilijk te zien is. Maar wanneer je goed kijkt kun je op heel veel plekken de werkzaamheid van Gods Geest zien. Precies zoals je de wind ook niet kunt zien, maar wel kunt ervaren (zeker op de fiets!). Bijvoorbeeld, wanneer een conflict zich oplost omdat er weer naar elkaar geluisterd wordt en er in de harten en hoofden van alle betrokkenen ruimte komt om elkaar echt te willen begrijpen. Bijvoorbeeld ook, wanneer mensen samen hun beste beentje voorzetten om een groot feest te maken van een evenement als de Elfstedentocht. Maar ook kleiner: overal waar liefde is, daar is God, daar zien we de Heilige Geest actief. En dat heus niet alleen bij christenen. Het gaat immers niet om een rondje in de kerk, maar een rondje om de kerk. De Heilige Geest is niet exclusief, maar inclusief. Gods Geest zoekt altijd en overal naar heelheid en eenheid en schenkt ons het beste. Niet alleen een leuk Pinksterweekend, maar veel meer dan dat: liefde, vrede en vreugde.

Gaat u fietsen of op een andere manier bijdragen aan ‘De Tocht’, dan wens ik u een heel aangenaam rondje om onze kerken. Weet dat zij die in die kerken komen, voor u en heel de wereld bidden om een Goede Geest en een behouden thuiskomst.