Superster

Post date: Mar 2, 2015 3:04:46 PM

d.d. 19 december 2014

De ster van Bethlehem heeft eigenlijk altijd tot de verbeelding gesproken. Als eerste waren het de wijzen uit het oosten, die volgens de Bijbel de ster herkenden als een teken van een belangrijke gebeurtenis. Een koning was geboren, een nieuwe regering aangekondigd. Maar ook in de vele eeuwen nadien zijn mensen bezig geweest deze ster te duiden. Nog onlangs waren er wetenschappers bijeen om met slimme berekeningen te achterhalen wat die wijzen nu precies hebben gezien. Of ze er helemaal uit zijn gekomen, is mij nog niet duidelijk.

Het allerbelangrijkste is dat mensen toen in Bethlehem een licht hebben gezien, dat iets veranderde aan hun manier van denken en doen. Oppervlakkig bezien bleef alles misschien bij hetzelfde, maar ondertussen doorscheen dat licht heel het leven. Plaatste het ons bestaan in een nieuw licht. Mensen zijn daardoor op weg gegaan. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Bijvoorbeeld, omdat de ontmoeting met dit licht hen aanzette met meer daadwerkelijke liefde voor de medemens en voor God te leven.

De ster van Bethlehem stond ergens hoog in de lucht en was een belangrijk teken en een hartelijke uitnodiging tegelijk. Maar de superster van Bethlehem bleek een pasgeboren kind te zijn. Zijn Licht scheen misschien eerst maar heel zwak, maar toch al doordringend. Zijn Licht is steeds sterker geworden. Het leven van Jezus, zijn lijden, sterven en verrijzen hebben een geweldige impact gekregen op de geschiedenis van de wereld en het leven van mensen. Niet onterecht heet die zo beroemde musical en film over Jezus’ laatste dagen “Jesus Christ Superstar”.

Het licht van onze Superster schijnt tot op de dag van vandaag. Brengt ook ons verlichting. En helpt ons zien dat God niet ergens ver weg is, maar bovenal nabij en zeer betrokken. Vandaar namens alle kerken en hun voorgangers van harte: Zalig Kerstfeest!

pastoor A. Bultsma

Zalige Titus Brandsmaparochie