Over liturgie gesproken

Het samen vieren van liturgie is al zo oud als het christendom. Of beter en eerlijker: het is nog veel ouder. Onze christelijke godsdienst komt voort uit de Joodse en daar kent men al veel langer een gezamenlijke liturgie: thuis, in de synagoge en destijds ook in de tempel. Liturgie is iets wat je doet, alleen dan heeft het zin. Soms is het echter goed om er over te spreken, om tot verdiept inzicht te komen en daardoor nog plezieriger en vruchtbaarder deel te nemen aan de vieringen. In een kleine reeks artikelen bied ik u graag een aantal thematische reflecties over onze liturgie. Ik concentreer me op de liturgie van de Eucharistie.

Samenkomst — Dec 29, 2008 1:31:53 PM

Gebed — Dec 29, 2008 1:31:15 PM

Taal — Dec 29, 2008 1:30:32 PM

Met en zonder woorden — Dec 29, 2008 1:29:34 PM

Dialoog — Dec 29, 2008 1:28:55 PM

Offer — Dec 29, 2008 1:28:11 PM

Zending — Dec 29, 2008 1:26:53 PM