Rome 2012

In aanloop naar de diocesane bedevaart naar Rome in de herfstvakantie van 2012, heb ik een aantal artikelen geschreven voor het bisdomblad. Ze zijn hieronder te lezen.