Opruimen

Post date: Oct 14, 2014 3:05:03 PM

d.d. 6 augustus 2014

Een van mijn klussen in de vakantieperiode is het opruimen van de werkkamer. In de loop van het parochieseizoen lukt het me onvoldoende om alle paperassen goed te sorteren en archiveren. Langzamerhand ontstaat er zo een grote verzameling van allerlei teksten en documenten, die me op een gegeven moment op de zenuwen gaat werken.

Gelukkig is het klusje voor dit jaar weer geklaard. Er is veel versnipperd en wat bewaard moest blijven, heeft een goed plekje gekregen. Bovendien was het nodig om een nieuwe ordening aan te brengen. Nu ik een beetje weet wat er allemaal gaande is in en rond onze nieuwe parochie, kon de inrichting van de kasten worden aangepast.

Elk jaar weer merk ik dat zo’n aanvankelijk vervelend klusje gaandeweg steeds leuker wordt. Vooral omdat met het vorderen van het werk er steeds meer een gevoel van bevrijding opkomt. Doordat alles weer opgeruimd en geordend is, ontstaat er een innerlijke ruimte om verder te gaan en op ideeën te komen.

Volgens mij past het bij ons geloof dat opruimen en ordenen een gevoel van bevrijding geeft. Als we kijken naar de verhalen over hoe God de wereld schiep, dan gaan die vertellingen over ordening aanbrengen. God maakt verschil tussen licht en donker, maar ook tussen tamme en wilde dieren, vissen en vogels en zo voort. En al die verschillen worden meteen geordend. Voor alles en iedereen is er een eigen plaats. Aan de mens werd de schepping gegeven als de ruimte om in vrijheid te leven en, met behoud van de gegeven ordening, er het dagelijks voedsel in te vinden. Wanneer we ons eigen huis weer in orde brengen, kunnen we merken eigenlijk heel creatief bezig te zijn. Dat geeft ons een gevoel van herwonnen vrijheid. Het geeft ons de ruimte om te leven.