Dorst

Post date: Mar 2, 2015 3:06:44 PM

d.d. 23 januari 2015

Elk jaar strijden in januari kerkelijk gezien twee gebeurtenissen om de aandacht. Zo is er de Actie Kerkbalans, die wordt gehouden om de kerkleden te vragen ook in financiële zin hun steentje bij te dragen. Zonder deze actie zou het snel afgelopen zijn met de zichtbare aanwezigheid van onze kerkgemeenschappen. Zonder inkomsten kunnen er geen voorgangers betaald worden of gebouwen onderhouden. Onze inzet voor daadwerkelijke naastenliefde, geloofsoverdracht, voor groeiende solidariteit en zoveel meer: het vraagt wat!

Die andere jaarlijkse kerkelijke gebeurtenis is de Week van gebed voor de eenheid, telkens van 18 tot en met 25 januari. Hij ligt nu dus net achter ons. Ook in Bolsward is er weer in gezamenlijkheid gebeden. Zulke vaak kleine gebedsmomenten zijn belangrijke lichtpuntjes op de weg die we als christenen gaan. Elke gebedsviering op zichzelf geeft soms maar een ogenschijnlijk flauw licht. Al die kleine lampjes samen laten echter heel duidelijk zien dat het bidden voor en werken aan grotere eenheid er toe doet. Het doel is daarbij niet per se het samenvoegen van organisaties, het gaat niet om fusie. Het gaat om wat dieper ligt en fundamenteler is: ons als christenen hand in hand met Jezus Christus door het leven gaan en om eens helemaal bij Hem te zijn.

Dit jaar was het thema “Dorst?” Er stond een Bijbelverhaal centraal (Johannes 4) waarin Jezus in het klein laat zien waar het in het groot om te doen is: namelijk echt en hartelijk samenleven. De vrouw die Jezus in het verhaal ontmoet blijkt niet zo lekker in de stad te liggen. Door de ontmoeting met Jezus verandert dat. Deze vrouw komt tot zichzelf. Die stadsgemeenschap komt tot elkaar. Gevraagd of we daarnaar dorst hebben, zeggen we toch allemaal “ja”?! Want daar kan volgens mij iedereen naar verlangen. Naar eenheid in verscheidenheid met levensruimte voor iedereen.

pastoor A. Bultsma