Palmzondag

Post date: May 15, 2014 6:43:25 AM

Zalige Titus Brandsmaparochie

13 april 2014

Mattheus 26, 14 – 27,66

Volgens de aanwijzingen in het altaarmissaal dient de priester, indien mogelijk, een korte preek te houden. Dat lijkt me vandaag niet eens zo moeilijk. Welbeschouwd hebben we in de voorbije week via de media de preek al gehad.

Wanneer we willen nadenken over waarom het van belang is dat we met regelmaat het lijdensverhaal van Jezus herlezen en heroverwegen; wanneer we zoeken naar het antwoord op de vraag hoe actueel dit oude verhaal nog is; wanneer we trachten te verstaan wat het vandaag de dag betekent om te kiezen voor de liefde en voor trouw aan God en de mensen om vervolgens niet weg te lopen voor de gevolgen daarvan, dan springen ons toch de gebeurtenissen van afgelopen week voor ogen? Hoe pater Frans van der Lugt om het leven werd gebracht en hoe we er aan werden herinnerd dat het niet los stond van zijn keuze er voor de mensen (alle mensen) te zijn.

Wat moet een predikant die het lijden en sterven van Jezus overweegt nog meer zeggen? Wat anders dan een oproep om te bidden? Als eerste voor pater Frans en al die anderen die vanwege hun keuze voor de liefde het leven moesten laten. Dat ze nu volop mogen delen in het Pasen van de Heer. Voor onszelf, dat we de moed en de kracht krijgen evenzeer te kiezen voor liefde en trouw en vervolgens niet weglopen. En voor de mensen die kwaad willen, dat de dood van pater Frans en zovele anderen een omkeer mag brengen in hun hart. Dat ze de liefde van God mogen ontmoeten, zoals die spreekt vanuit de grote geschiedenis van God met de mensen, zoals die in het bijzonder spreekt uit het leven van Jezus, uit zijn lijden en sterven en, in navolging van Hem, uit het leven, lijden en sterven van zovele anderen; dat ze Gods liefde mogen ontmoeten, die z’n hoogste uitdrukking kreeg in hetgeen we volgende week zullen vieren: Jezus verrijzenis als weg van leven voor ons allemaal.