Dagmis van Kerst 2015

Post date: Dec 29, 2015 1:31:36 PM

Evangelielezing: Johannes 1, 1-18.

1.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt net als wijzelf geconfronteerd met veranderende omstandigheden waaronder het geloof moet worden beleefd, beleden en vormgegeven. De individualisering, de digitalisering, de secularisatie, het stokken van de geloofsoverdracht van generatie op generatie, de krimp en noem zo maar op. In antwoord daarop zoeken zij net al wij naar begaanbare wegen. De titel waaronder de PKN dit doet luidt: “Waar een woord is, is een weg”.

Deze titel spreekt van hoop, wijst op een mogelijkheidsvoorwaarde en duidt op een fundamenteel gegeven van ons geloof.

2.

De mogelijkheidsvoorwaarde betreft de noodzaak om met elkaar in gesprek te blijven. Daar waar we met elkaar blijven spreken, waar woorden mogen klinken en ook worden gehoord, daar is altijd een weg. Ook al vraagt dat misschien veel geduld, misschien loopt het totaal anders dan we ooit hadden kunnen denken: waar woorden als uitdrukking van onze gevoelens, wensen en gedachten mogen klinken en worden gehoord is er een weg die we samen gaan. Het wijst ons op de noodzaak van communicatie – communiceren - voor de communio, de gemeenschap.

3.

Tegen de achtergrond van het evangelie van vandaag, duidt de titel “Waar een woord is, is een weg” ook op een fundamenteel gegeven van ons geloof. Immers daar waar Gods Woord is, daar klinken woorden van leven. God zelf is leven en liefde, zijn Woord kan niets anders zijn. Waar Gods Woord mag klinken, waar het (verbaal en non-verbaal) stem krijgt en wordt gehoord, daar is toekomst. Daar opent God voor ons zijn wegen. Mogelijk wegen die we zelf niet hadden kunnen denken of dromen en waar we zelfs even aan moeten wennen.

4.

Nu, met Kerst, vieren we dat Gods Woord is vlees geworden, menselijk onder ons is gekomen (onder ons zijn tent heeft opgeslagen). Gods Woord blijkt geen droog college te zijn of een veel te dik boek. Gods Woord komt tot ons in en door een persoon, die open staat voor een liefdevolle en ook geduldige relatie met iedere mens. Wie zoekt Gods woord van leven te horen, nadert dus best tot Jezus om bij Hem te ontdekken dat God al zocht naar ons voor wij maar op het idee kwamen tot Hem te gaan.

5.

“Waar een woord is, is een weg”. Deze titel doet ook denken aan de woorden die Jezus verderop in het Johannesevangelie spreekt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij” (Joh. 14, 6). Waar wij met de handen in het haar kunnen zitten hoe toch vooruit te komen met alles wat er voor verbetering vatbaar is in onze wereld, in ons samenleven en in onze eigen manieren van spreken en doen, mogen wij te midden van onze zorgen maar ook ons plezier een woord ontvangen dat ons op menselijke wijze de weg wijst die God met ons wil gaan. Een weg van duister naar licht. Een weg van verdriet naar vreugde. Een weg die zich opent wanneer we de Heer in het hart sluiten. Want waar een Woord is, daar is een weg.