5e zondag door het jaar A

Post date: Feb 11, 2014 4:13:45 PM

9 februari 2014

Zalige Titus Brandsmaparochie

Mattheus 5, 13-16

Jezus spreek zijn leerlingen, en daarmee ook ons, aan als zout van de aarde en licht van de wereld. Opmerkelijk genoeg zegt Hij niet: jullie moeten zijn als licht of jullie moeten zo handelen zodat je zout bent. Jullie zijn zout en licht! Jezus wijst zo niet op wat we moeten doen, maar op wat we zijn.

Het lijkt me, dat de reden waarom Jezus zijn leerlingen zout en licht noemt vooral te maken heeft met de band die er tussen Jezus en zijn leerlingen bestaat. Een band die voor wat betreft ons - hier en nu - bestendig geschonken werd bij het ontvangen van het doopsel en die hopelijk intens is vanwege ons persoonlijk geloofsleven. Vanwege onze relatie met Jezus Christus heeft Gods liefde ook vandaag de dag voet aan de grond; namelijk door onze voeten. De liefde van God die wij ervaren en van waaruit wij proberen te leven toont zich (als het goed is) immers in ons dagelijkse bestaan. Ook in het gewone van alledag kan de liefde van God al vanwege ons leven aan het licht komen.

Tegelijk is het waar dat wie Gods liefde eenmaal ervaren heeft, niet meer zomaar voorbij kan lopen aan de nood van anderen. Waar we kunnen willen we die nood lenigen en anders toch minstens samen uithouden. Als dit gedaan wordt vanuit de persoonlijke band die we met Jezus hebben, kan waar worden wat we aan het einde van de evangelielezing horen. Namelijk dat al ons werken is tot meerdere eer en glorie van God en – uiteraard – tot heil van alle mensen.